Praktisk informasjon

Dette er oss

Søke plass?

Din nabobarnehage med naturprofil

 

Røyseplassen barnehage er en privat barnehage, med store ambisjoner, der natur, trygghet og humør står i sentrum. Vi er organisert som et andelslag hvor foreldre selv eier en eller flere andeler.

 

--

Stor forpliktelse

Vi har valgt «tryggere og gladere» som vår visjon. Det er en alvorlig forpliktelse. At vi har valgt «tryggere og gladere», fremfor «trygg og glad», viser at vi forplikter oss til aldri å si oss fornøyd. Vi vil at dette skal prege oss i alt vi gjør.

Bevisste valg – for barnas skyld.

Vi har tenkt nøye gjennom hva vi er og hva vi skal være. Vi har tatt noen bevisste valg som skal være tydelig både for foreldre og barn – og for alle som jobber her.
Vilt og moro

Dette er de verdiene vi lever etter:

  • Aktivitets- og naturbevissthet skal være grunnleggende for all virksomhet og for alt det Røyseplassen barnehage gjør.
  • Kunnskap betyr at barna skal få et kunnskapsutbytte av å være her, og det innebærer også at vi forplikter oss å være faglig på høyde hele tiden.
  • Engasjement betyr å være tilstede i alt vi gjør, både overfor barna, foreldrene og hverandre. Alle barn trenger å bli sett – det tar vi på alvor.
  • Trygghet er den aller viktigste verdien for oss å oppfylle. Vi skal gi trygghet både til barna, foreldrene og alle som jobber her.
  • Humor innebærer et positivt grunnsyn, tøysing og tulling og ikke minst masse lek og moro. Humor gir glede. Humor gir trygghet.
  • Romslighet betyr å være imøtekommende og fleksibel, selv når det smerter eller koster i forhold til egne interesser og behov.


Hvem er vi?

Røyseplassen barnehage er en privat barnehage, organisert som et andelslag hvor foreldre selv eier en eller flere andeler.
Du kjøper en andel pr. barn og andelskapitalen pr. barn er kr. 500,-. Andelskapitalen må betales inn senest en måned etter kontraktsinngåelse og utbetales når andelshaveren skriftlig har sagt opp sin andel og har hatt sin siste dag i barnehagen. Barnehagen er et «non-profitt» foretak hvor all inntekt går tilbake til driften!

Publisert: 16.02.16

 

Copyright @ 2016 - 2020, powered by ExpressionEngine