Praktisk informasjon

Dette er oss

Søke plass?

Bestevenn med naturen

Se - ekornet! Barns begeistring over alt det spennende som skjer i naturen slutter aldri å fascinere. Naturen er en god lekekamerat - og vi bruker mye tid der.

Natur er bra for barn. Fri lek i naturen utvikler barnas kreativitet og selvstendighet, det viser europeisk og amerikansk forskning. Men det er en utfordring at mange barn og unge velger å sitte inne å spille dataspill, fremfor å komme seg ut og komme i aktivitet.

 

 

 

Saging er moro

 

 

 

Det viser seg at barn fra naturbarnehager søker mer ut i naturen senere i livet, og vi skal gjøre alt for at barna får den starten de trenger. Og det er ikke vanskelig. For både barna og de voksne stortrives ute - hele året.

Selv om vi ikke er en ren naturbarnehage, så er aktivitets- og naturbevissthet en av kjerneverdiene i Røyseplassen barnehage. Det skal prege alt vi gjør.Publisert: 16.02.16

 

Copyright @ 2016 - 2018, powered by ExpressionEngine