Praktisk informasjon

Dette er oss

Søke plass?

Glade barn er trygge barn - og omvendt!

Målet for alle foreldre er å ha trygge og glade barn. Det sier det meste om barnets lykke og er det aller beste utgangspunktet for å klare seg videre her i livet.

Derfor har vi valgt «tryggere og gladere» som vår visjon. Det er en alvorlig forpliktelse. Det er helt konkret noe vi skal strekke oss etter, og leve opp til.

At vi har valgt «tryggere og gladere», fremfor «trygg og glad», viser at vi forplikter oss til aldri å si oss fornøyd. Vi vil at dette skal prege oss i alt vi gjør.Publisert: 16.02.16

 

Copyright @ 2016 - 2018, powered by ExpressionEngine