Praktisk informasjon

Dette er oss

Søke plass?

Samarbeidsutvalget

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

 

--

Samarbeidsutvalget er et lovpålagt organ som i henhold til barnehageloven skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Daglig leder har møteplikt og talerett men ikke stemmerett i SU.

Samarbeidsutvalget i Røyseplassen barnehage består av:

Navn Representere Ansvar/oppgve Telefon
Margrethe Beck Heien foreldre leder 930 89 984
Camilla Alexandra Lillekroken foreldre økonomiansvarlig 954 46 386
Signe Katrina K. Amundsen vara foreldre   971 13 401
Lene Engstrøm Winge vara foreldre    
Ellen Bakken personal   975 10 935
Gunvor H Johannessen personal   948 95 438
Stine Regine Kyllingmark foreldre   986 26 463
1 representant fra styret eier koordinator mellom eier og SU  

 

Aktuelle linker:

 

 


Publisert: 22.02.16

 

Copyright @ 2016 - 2018, powered by ExpressionEngine