Praktisk informasjon

Dette er oss

Søke plass?

Betingelser

Opptakskriterier

Prioriteringer ved opptak:

Barn 0-6 år som er bosatt på Konnerud har prioritet på plass i Røyseplassen ut fra følgende vilkår:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne
  2. Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for eller som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten
  3. Søsken til barn i barnehagen
  4. Personalbarn
  5. Søsken som søker samtidig
  6. Tidligere andelshavere
  7. Ventelisten forøvrig, prioritert etter ansiennitetPublisert: 21.02.16

 

Copyright @ 2016 - 2019, powered by ExpressionEngine