Praktisk informasjon

Dette er oss

Søke plass?

Våre grunnverdier

Visjon

Tryggere og gladere!

Utdyping visjon: Målet for alle foreldre er å ha trygge og glade barn. Det sier det meste om barnets lykke og er det aller beste utgangspunktet for å klare seg videre her i livet.


Tryggere og gladere er den mest alvorlige forpliktelsen vi kan ta på oss, og som vi gjør alt for å strekke oss etter. Tryggere og gladere gjelder også samspillet mellom de voksne, mellom medarbeiderne i barnehagen og i forholdet til foreldrene.


At det er valgt «tryggere og gladere», fremfor «trygg og glad» er et utrykk for ambisjonene og at det alltid er noe å strekke seg etter, uavhengig av posisjon i øyeblikket. Det utrykker også at vi ønsker å være ledende på trygghet og glede.


Hva vi må gjøre for å strekke oss etter visjonen er nedfelt i verdiene våre.

 

 

Slagord:

           

 

 

 

 

Verdier

 

Følgende verdier skal prege Røyseplassen barnehage:

  • Aktivitets- og naturbevissthet
  • Kunnskap
  • Engasjement
  • Trygghet
  • Humor
  • Romslighet

 

Aktivitets- og naturbevisste t skal være grunnleggende for all virksomhet og for alt det Røyseplassen barnehage gjør. Det skal være førende i valg av aktiviteter og i all atferd sammen med barna. Det skal også være førende for adferden, rutinene og hver eneste medarbeiders handlinger i det daglige arbeidet.
Aktivitets- og naturbevissthet er spesielt viktig fordi det er en vesentlig del av Røyseplassen barnehages spesialitet og omgivelsenes oppfatning av oss. Men samtidig skille på at vi ikke er en naturbarnehage.


Kunnskap er også en kjerneverdi som er et viktig grunnlag for Røyseplassen barnehages aktiviteter og videreutvikling. Verdien kunnskap betyr at barna skal få et kunnskapsutbytte av å være her, men kunnskapen kan være av forskjellig karakter.
Det kan være kunnskap om natur og andre konkrete ting, men det kan også være sosial kunnskap el.

Kunnskap henspiller også på barnehagens og medarbeidernes faglighet, og det å være faglig på høyde hele tiden. Alle trenger ikke ha kunnskap om alt, men det er viktig å være kompetent på sitt område og i forhold til den rollen du har.


Engasjement er avgjørende for å oppfylle Røyseplassen barnehages visjon og slagord. Engasjement betyr å være tilstede hele tiden, både overfor barna, kollegene og foreldrene. Engasjement er, sammen med oppmerksomhet, det som skal til for å nå målsettingen om å SE barna.

Engasjement er også nødvendig for å leve opp til de andre kjerneverdiene våre. Engasjement skal også prege vårt forhold til alle som er i kontakt med Røyseplassen barnehage. Entusiasme er motiverende i seg selv.

Trygghet er en verdi som skal ligge i bunnen for alle som er knyttet til barnehagen. Det gjelder barna, medarbeiderne og foreldrene. Det skal være reell trygghet, og både barn og voksne skal ha en reell opplevelse av trygghet.

Foreldre skal oppleve trygghet når de leverer barna deres om morgenen og være sikker på at de har det bra i løpet av dagen. Trygghet er det aller mest grunnleggende behovet for barn og foreldre i alle barnehager. Nettopp derfor skal det være med som en kjerneverdi for oss.


Humor og positivitet har vært, og skal være en sentral del av Røyseplassen barnehages identitet. Det innebærer et positivt grunnsyn, tøysing og tulling og ikke minst masse lek og moro. Humor gir glede. Humoren skal komme til syne både i samværet med barna og voksne i mellom. Med humor hører også med en dash av galskap. Humor styrker arbeidsmiljøet.


Romslighet beskriver det som skal prege forholdet mellom medarbeidere og overfor barna, foreldrene og andre.
Romslighet betyr å være imøtekommende og fleksibel, selv når det smerter eller koster i forhold til egne interesser og behov. Romslighet er ikke det samme som vilkårsløs ettergivenhet, men å forsøke ås ette seg i en annens sted og se en sak fra andre synsvinkler enn sin egen. Romslighet betyr vilje til å finne løsninger, men også å vise lojalitet.

Romslighet er også en viktig del av det å være serviceorientert. Romslighet er sammen med trygghet, engasjement og humor grunnstenene for et godt arbeidsmiljø.Publisert: 21.02.16

 

Copyright @ 2016 - 2019, powered by ExpressionEngine